Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087

http://www.hildvk.hu/

TIOP 1.2.3/08/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című pályázat
„TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0087 – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése a Szolnoki kistérségben” projekt

A képre kattitnva galéria tekinthető meg a fejlesztésről

A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása

Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok Megye egyik kis települése, Szolnoktól mintegy 20 km-re északra, közvetlenül a megyeszékhely mellett. Lakossága 3504 fő. Munkaerővonzás szempontjából és egyéb funkciók tekintetében Besenyszög, Szolnok vonzáskörzetéhez tartozik.

Kulturális hagyományaik a régre nyúlnak vissza és a mai napig elevenek a lakosság körében. A községhez ismert nevek is kötődnek:

Chiovini Ferenc festőművész, Besenyszög szülötte és Wesniczky Antal, az intézmény névadója, néptanító-könyvtáros. A közművelődési feladatokat a településen a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Gazdálkodását részben önállóan, költségvetési keretből végzi. Fenntartója Besenyszög Község Önkormányzata.

1999-ben összevonták a művelődési házat és a községi könyvtárt, majd 2000-ben a Millennium évében Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár elnevezést kapta. Az intézmény betölti a közművelődés feladatait, de a gazdasági- társadalmi változások szükségszerűvé teszik tevékenységének a közigényhez, a változó körülményekhez való igazítását. Lehetőségeket kell teremteni az újabb közművelődési igények kielégítésére a szabadidő módosuló eltöltésére.  Szükséges feladat a helyi kulturális, közművelődési, szabadidős igények kielégítése, programok szervezése, kisközösségek kialakítása, a munkanélküliek és a fogyatékkal élők segítése.

A művelődési házat a lakosság művelődésére, szórakoztatására, szabadidejének hasznos eltöltésére működtetjük. A könyvtár feladata, hogy közművelődési könyvtári szolgáltatásaival elősegítse a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, elősegítse a felnőttek és a gyermekek iskolán kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését.

A közművelődési intézmények létjogosultságát a velük szemben megfogalmazódó társadalmi igény támasztja alá, s az intézmények részéről nem kerülhető el a változó körülményekhez való alkalmazkodás, a folyamatos megújulás.

Ehhez nyújtott nagy segítséget a TIOP – 1.2.3/08/1  Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése a Szolnoki Kistérségben pályázat, így bővíteni tudtuk az olvasóink számára biztosított számítógépek számát, az olvasókészülékkel pedig lehetőséget biztosítunk a fogyatékkal élők számára.

Munkánkat segíti egy újabb munkaállomás, a Textlib és Corvina integrált könyvtári rendszerek pedig közös felületet biztosítanak az adatbázisban való kereséshez, s állományunkat digitalizálva, így mások számára is elérhetővé válnak.

- könyvtárosoknak beszerzett komplett számítógép, nyomtatóval: 1 db
- olvasók számára beszerzett komplett számítógép: 3 db
- ebből fogyatékkal élők számára beszerzett gépek száma: 1 db
- olvasókészülék: 1 db
- operációs rendszer és irodai programcsomag minden géphez
TextlLib és Corvina tárkliens
- Kézi vonalkód leolvasó

Az intézmény célja:

A Besenyszög Községi Önkormányzatra háruló közművelődési, közgyűjteményi feladatainak ellátása.

Az intézmény funkciói:

- kulturális funkció- szórakoztatási funkció
- információk szolgáltatása, a kutatás, a tudományos munka segítése
- szociális funkció

A könyvtár szolgáltatásai:

- Könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata.
- Szaktájékoztatás: állományfeltáró eszközök (katalógusok), kézikönyvtár és helyismereti gyűjtemény használata.
- Információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
- Tájékoztatás a könyvtár állományáról.
- Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés.
- CD-ROM-ok helyben használata.
- Fogyatékkal élők számára olvasókészülék használata
- Előjegyzés
- Számítógép és Internet-használat
- Nyomtatás
- Másolás
- Előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
- Rendezvények szervezése, könyvvásárok, kiállítások rendezése.

A könyvtár alaptevékenység keretében elvégzendő feladatai:

- A könyvtárban az olvasási és könyvtárhasználati kultúra terjesztése a teljes lakosság körében
- A könyvtár dokumentumtípusai: könyv, folyóirat, térkép,CD, DVD
- Beszerzés forrásai: szabad vásárlás, Könyvtárellátó(KELLO),ajándék
- Megőrizni és hozzáférhetővé tenni azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az egyetemes és a nemzeti kultúra, valamint a település kultúrája, fejlődése szempontjából jelentősek
- A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású és a helyismereti anyagokra
- A dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása;
- számítógépes adatbázis építése
- A gyűjtemény megőrzése, védelme, karbantartása.
- A fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése.
- A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolatszolgáltatás.
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása
- Közösségi rendezvények szervezése (író-olvasó találkozó, szabadidős foglalkozások, irodalmi estek, kiállítások)
- Az Önkormányzat lapjának, a Besenyszögi Hírmondó-nak anyaggűjtés és azok összeállítása.

Az intézmény nyitva tartása:

Művelődési Ház:
Hétfő - Péntek: 8.00 – tól , ameddig programok, rendezvények vannak.
Szombat - Vasárnap: rendezvényektől függően

Könyvtár kölcsönzési rendje:
Hétfő:        10.00 – 17.30
Kedd:        10.00 – 17.00
Szerda:      10.00 – 17.00
Csütörtök: 10.00 – 17.00
Péntek:      10.00 – 16.00
Hétvégén zárva.

Danyi Gyuláné
intézményvezető

Publikálva: 2014-09-30 14:24:06