Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

BESENYSZÖGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Publikálva: 2014-10-02 23:20:11

Alapító okirat
Alapítói határozat
Cégbírósági végzés
Felügyelő bizottság tagok nyilatkozata
Javadalmazási szabályzat 

...

Tovább a teljes cikkhez »


Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat

Publikálva: 2014-10-02 23:13:18

Székhely: 5071 Besenyszög, Vasvári P. út 5.
Tel.: 56/487-237
Vezető: Meskó Zsolt
e-mail: besviz@dunaweb.hu

Hulladékgazdálkodási terv
Közszolgálati engedély

...

Tovább a teljes cikkhez »


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Publikálva: 2014-10-02 23:13:11

Központ:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: 06 56/ 422-522
Fax.: 06 56/ 373-029

Jász - Nagykun - Szolnok megyei Üzemigazgatóság:
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: 06 56/ 422-522 /127 m.
Fax.: 06 56/ 273 - 029

 

...

Tovább a teljes cikkhez »


Besenyszögi Eszterlánc Óvoda

Publikálva: 2014-10-02 22:53:40

Besenyszög és Szászberek települési önkormányzatai az MÖTV 13. §. (1 bekezdés (6) pontjában előírt kötelező köznevelési alapfeladataikat- a köznevelésről szóló 2011.éi CXC. tv 7§ - (1) bekezdés a) pontja és 8§ (1) bekezdésében meghatározott óvodai nevelési feladatot közösen, a köznevelési intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon kívánja ellátni. Ezért döntött a két települési önkormányzat arról, hogy óvodafenntartó társulást hoz létre. E cél érvényesülése érdekében egy szervezetű, kettő intézményegységből álló közös igazgatású intézménnyé szervezik át a két település óvodáit. Az intézmény alaptevékenysége az oktató- nevelő munka színvonalának javítása, a szakos ellátás javítása. Az intézmény célja a munkaerő- kihasználtság növelése, a gazdaságosság, az intézmények egy gyerek létszámra vetített költségeinek csökkentése.

Célja továbbá:

 • A közös intézmény keretei között az oktató-nevelő munka színvonalának javítása.
 • A munkaerő kihasználtság növelése,
 • A gazdaságosság növelése, az int&ea...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

  Publikálva: 2014-10-02 22:52:57

  Székhelye: 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 7.
  Tel.: 56/487-001
  E-mail: chiovinifisi@freemail.hu
  honlap: www.chiovini.hu
  igazgató: Kiss Ernőné

  A szervezett oktatás községünk területén 1770-ig nyúlik vissza. Abban az időben Szentivánon – így hívták a falut – Palya Márton tanító 16 növendéket oktatott. Gróf Eszterházi Károly egri püspök – az általa építtetett és ma is álló templommal szemben – egy tanteremből, valamint egy kántortanítói lakásból álló katolikus elemi népiskolát építtetett. Ezt az iskolát – többszöri átépítés és bővítés után – rossz állaga miatt 1956-ban lebontották.

  1879-ben már négy tanteremben 3 képesített és egy képesítés nélküli nevelő tanított 361 gyereket. A régi dokumentumok szerint a tantermeket kemencével fűtötték. A tanulókat 1896-ban sorolták életkoruk alapján külön osztályokba. Az 1920-as évek elején épült ki a falu tanyai iskolahálózata. 

  Jelentős esemény volt falunk életében 1948. június 11-e, amikor a község képviselőtestülete bevezette az iskolák államosításáról hozott törvényt. 1960-ban a köz...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ

  Publikálva: 2014-10-02 22:47:10

  5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.
  Telefon/fax: 56/487-075,
  E-mail-cím: gokobes@freemail.hu
  Web: szogiotthon.eoldal.hu
  Intézményvezető: Csapó Pálné

  Az idősek ellátásáról 1978 óta gondoskodik Besenyszög község vezetése, különböző intézményi formákban. Jelenleg otthonunkban 50 fő idős ember ellátására van lehetőség.

  Intézményünkben a mosoly és a jókedv, az idős lakók iránti tisztelet, az állandó segítségnyújtási készség - a személyzet felé alapvető követelménynek számít. A beköltöző lakók ellátásáról kedves, figyelmes, hozzáértő - az idős korúak ellátásában és ellátásának szervezésében komoly tapasztalatokkal rendelkező vezető és szakképzett egészségügyi és szociális képzésben részt vett ápoló személyzet gondoskodik. 

  Az igényesen kialakított belső udvar a lakók pihenését, gondtalan kikapcsolódását szolgálja. Fontosnak tartjuk, hogy családias környezetben teljenek időseink mindennapjai, ezért ennek érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk.

  Az intézmény elhelyezési feltételei: 

  1 fő és házaspárok részére 2 fő elhelyezésére alkalmas, akadálymentesített szobákban, melyekben saját fürdőszoba szolgálja lakóink kényelmét. 

  Intézményünk ars poeticája, hogy az egészsé...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár

  Publikálva: 2014-10-02 22:45:20

  A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár bemutatása

  Chiovini Ferenc festőművész, Besenyszög szülötte és Wesniczky Antal, az intézmény névadója, néptanító-könyvtáros. A közművelődési feladatokat a településen a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Gazdálkodását részben önállóan, költségvetési keretből végzi. Fenntartója Besenyszög Község Önkormányzata.

  1999-ben összevonták a művelődési házat és a községi könyvtárt, majd 2000-ben a Millennium évében Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár elnevezést kapta. Az intézmény betölti a közművelődés feladatait, de a gazdasági- társadalmi változások szükségszerűvé teszik tevékenységének a közigényhez, a változó körülményekhez való igazítását. Lehetőségeket kell teremteni az újabb közművelődési igények kielégítésére a szabadidő módosuló eltöltésére.  Szükséges feladat a helyi kulturális, közművelődési, szabadidős igények kielégítése, programok szervezése, kisközösségek kialakítása, a munkanélküliek és a fogyatékkal élők segítése.

  A művelődési házat a lakosság művelődésére, szórakoztatás&...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Őszikék Nyugdíjas Klub

  Publikálva: 2014-10-02 14:31:46

  EGYÜTT – EGYMÁSÉRT- EGYMÁSSAL,
  ÖNMAGUNK ÉPÜLÉSÉRE TUDUNK
  ÉS AKARUNK MÉG TENNI…
  „ŐSZIKÉK” NYUGDÍJAS KLUB

  Klubunk 1997. június hó 21-én alakult 18 fővel. Azóta megszakítás nélkül, folyamatosan működik. Jelenlegi létszámunk 38 fő. 

  Klub működési helye: Besenyszög, Wesnycky Antal Művelődési Ház, Szabadság tér 3.
  Levelezési címünk: Farkas Géza 5071. Besenyszög, Kossuth út 1/a.
  Telefon: 06 – 70 – 640 – 8724.
  E-mail: rozimama54@freemail.hu

  Annak idején klubunkat a szükségszerűség hívta életre. De már az alapításkor a vezetőség nem a szükségszerűségre fektette a fő hangsúlyt, hanem felismerve azt a tényt, hogy bármilyen ok miatt egyedül vagy párban élő sorstársainkkal, hatvanon túlikkal együtt, egymással könnyebben el tudják viselni az élet különböző formájában jelenlévő nehézségeiket. A klub nem, mint társkereső működik, de kijelenthetjük, hogy egyben társkereső is, ha nem is a szó szoros értelmében, hiszen közösség teremtő civil szervezet vagyunk. Klubunk fő erénye, hogy mentálisan, lelkileg tudjuk egymást segíteni azzal, hogy vagyunk, működünk, programokat szervezünk, és ha kell, a bajban is tudunk egymásnak, másoknak segítőkezet nyújtani. Klubunk bizonyítja, hogy sem a nyugdíjas lét, sem az egyedül lét nem kell, hogy ...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület

  Publikálva: 2014-10-02 13:53:39

  A Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület a Kr. u. 2003. év Enyészet (november) havában alakult. A tagság folyamatosan bővül, jelenleg (2009 nyara) 50 fő. Tagjaink között megtalálható a falu apraja-nagyja, néhány környékünkön lakóval kiegészülve.

  Hagyományos, pusztai merevszarvú visszacsapó íjakat használunk. Célunk az íjásznapokon, versenyeken keresztül a Tradicionális Magyar Íjászat népszerűsítése (és a versenyek megnyerése )

  Edzéseink vasárnaponként délután vannak. Jó idő esetén, a szabadtéri pályánkon íjászkodunk. Rossz időben jurtánkba, veremházunkba húzódunk be. Internetes oldalunkat (http://www.bhie.hu) is a hagyományőrzés, a sport (és Önmagunk) népszerűsítésére hoztuk létre. Ezen a honlapon minden általunk szervezett versenyt, íjásznapot, illetve bemutatót igyekszünk idejében meghirdetni, szívesen látunk, és várunk minden érdeklődőt, versenyzőt.

  Terveink között szerepel a hasonló beállítottságú íjászokkal, társaságokkal szorosabbá tenni a kapcsolatot, valamint hagyományteremtõ célzattal rendszeres tradicionális íjászversenyek szervezése Besenyszögön. A honfoglalás kori település ...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Chiovini Női Kamarakórus

  Publikálva: 2014-10-02 13:43:01

   A Chiovini női Kamarakórus 13 tagot számlál.

  Tagjaink között felnőttek, egyetemisták, középiskolások egyaránt vannak. Sokrétű elfoglaltságaink miatt kevés az a próba, amelyen mindenki részt tud venni. Így részletekben próbálunk.

  Az utóbbi év próbáinak a helyszíne községünk könyvtára, akinek vezetőjét is a tagjaink között tudjuk. Az is nagyon örvendetes, hogy több anya-lánya tagunk is van.

  A nyáron részt vettünk a Millér-parti rendezvény népdalestjén. Énekeltünk a szeptemberi íjászversenyen. Augusztusban kulturális delegáció tagjaként képviseltük Besenyszögöt a romániai Bihar Megyében található Várasfenes falunapon. Ez a jelenlét alkalmat nyújtott az ottaniaknak kórusunk megismerésére, s kapcsolattá alakult a viszonyunk.

  A múlt héten karácsonyi koncertet adtunk Várasfenes református templomában, ahol kb. 200-an hallgattak bennünket. Nagy szeretettel vártak, számítanak szereplésünkre a későbbiek folyamán.

  Sokan szívesen vásároltak volna CD-t. Örülünk, hogy a CD-készítés kihívása elé kell néznünk, mert ez is alátámasztja, hogy jót és jól énekelünk, s biztatást kapunk a további gyakorlásokhoz. Részt vettünk 2008. december 17-én, 17 h-kor a karácsonyi hangverse...

  Tovább a teljes cikkhez »


  Megjelenítve: 841 - 850 | összesen: 895 db) Lapok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90