Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁSA - Jóváhagyott tervdokumentáció

BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Jóváhagyott Településfejlesztési koncepció, ITS és Akcióterületi tervdokumentáció

Településfejlesztési koncepció és ITS véleményezési dokumentáció

Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció

ITS

Örökségvédelmi hatástanulmány

Egyéb

Településrendezési terv - Megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció

Besenyszög Város Önkormányzata augusztus 10-ig várja a lakosság részéről a tervekkel kapcsolatos véleményeket. 

Megalapozó vizsgálat
Településfejlesztési koncepció
Fejlesztések I. (közigazgatási terület)
Fejlesztések II. (belterület)
Államigazgatási szervek véleménye
Véleményezési terv Korm. rend. 38§ szerinti véleményezés

Településrendezési Terv

Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.1 2012
Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.2 2012

Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.1 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.2 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv II. 2008

Településrendezési Terv módosítása Kiemelt Fejlesztési Terület

JÓVÁHAGYOTT MÓDOSÍTÁS

24/2017. (II. 2.) számú határozat

Jóváhagyandó munkarész

Alátámasztandó munkarész

Egyéb munkarész

Településrendezési terv módosítása egyszerűsített

Helyi építési szabályzat módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-1/m4 (mguzemi) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-2/m3 (m-kul-szabido) 2017
Településszerkezeti terv módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (m-kul-szabido) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m4 (mguzemi) 2017

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció

Településrendezési Terv 2017

Településrendezési Terv Megalapozó vizsgálat

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet monitorozásához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet /K.r./  43/B. § (3) bekezdése szerint:

„A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.”

A Településképi Arculati Kézikönyvet /TAK/ és a településképi rendelet /TKR/ a településkép védelméről szóló törvény és a K.r. szerint 2017-ben az eljárási szabályok szerint az államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és véleményei alapján, valamint az Önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint – a nyilvánosság biztosítása mellett – készíttette el az önkormányzat. A véleményezéseket és a lakossági fórumot követően  Besenyszög város Önkormányzata  Képviselő-testülete a Település Arculati Kézikönyvet 187/2017. (XII.21.) Kt. határozattal és  a Besenyszög város településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.27.) Ök.-i rendelettel fogadta el.

Az arculati kézikönyv a város épített és természeti környezetét terjedelme miatt teljeskörűen bemutatni nem tudja, de törekszik arra, hogy a város jelenlegi állapotát tükrözze, segítse az értékmegőrzést és a jövőkép kialakításához irányt mutasson.

A kézikönyv javaslataira épülő önkormányzati rendelet alkalmazása hosszú távon befolyásolja, segíti a város épített és természeti környezetének alakulását. 

A fentieknek megfelelően a K.r. szerint Besenyszög  Város Önkormányzata lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá. TAK-kal kapcsolatos javaslataihoz jó minőségű megfelelő felbontású fényképfelvételekkel segítheti  is  a Kézikönyv színvonalának emelését.

A Rendelet 43/B § (4) bekezdés szerint az  önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a titkarsag@besenyszog.hu, vagy polgarmester@besenyszog.hu  címre, de a polgármester levelezési címére /5071 Besenyszög, Dózsa György út 4./ is megküldheti.  küldheti meg. 

Településképi arculati kézikönyv és települéképi rendelet tervezet