Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Rendeletek

A hivatkozásra kattintva letölthetők a rendeletek. 

Besenyszög Községi Önkormányzat 1992. évi 4. számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezséről
Rendelet a személyes gondoskodás igénylő szociális ellátásokról
Rendelet a családi ünnepségek megrendezése során alkalmazott szolgáltatási díjakról
Rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a csatorna-szolgáltatásért fizetendő díjakról
Rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Rendelet a helyi iparűzési adóról
Rendelet a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról
Rendelet Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Rendelet Besenyszög Község címerének és zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről
Rendelet egyedi tájérték helyi védelem alá helyezéséről
Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről
Rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Rendelet pedagógiai díj alapításáról és adományozásának rendjéről
Rendelet a temetőkről és a temetkezésről
8/2016. (V.27.)  számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2001. (III.30.) rendelet módosítására  
Rendelet a talajterhelési díjról
Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
12/2016. (X.31.) önkormányzati rendelet a helyi piac létesítéséről és fenntartásáról
Rendelet a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról
Rendelet a környezet védelméről
Rendelet a Helyi Építési Szabályzatról
14/2010. (IX.27.) számú  Rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.) számú rendelet módosítására
19/2011. (X.03.) számú rendelet A Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012.(I.30.) számú rendelet Helyi  Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
5/2012. (I.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008.(II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (III. 2.) számú rendelete a a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II.04.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól
Rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő közutak forgalmi rendjét meghatározó közúti jelzések elhelyezéséről
Rendelet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Rendelet az állattartás szabályairól szóló 7/2011.(IV.04.) számú rendelet hatályba lépésének meghatározásáról
Rendelet az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, díjazásáról
Rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(I.30.) önkormányzati rendelete a Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről
Rendelet az ebrendészeti hozzájárulás kivetéséről
Rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól
Rendelet a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rendelet a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
Rendelet a 2014. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015 (III.2.) sz. rendeletének módosításáról

Besenyszög Város Önkormányzatának 2/2016. (II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2016. (V. 2.) zárszámadási rendelete

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (V. 2.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2015 (III.2.) sz. rendeletének módosításáról

Renelet Besenyszög község háziorvosi körzeteinek meghatározásáról
Rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Rendelet a közterületen történő  szeszesital- fogyasztás  tilalmáról

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete „Besenyszög Városért” kitüntető díj alapításáról és adományozásáról 
Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /1999./VI.25./ sz. rendelete Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátására biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról 
Besenyszög Város Önkormányzat 15/2013. (XII.23.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (X.2.) számú rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017.(XII.27.) számú rendelete Besenyszög Város településképének védelméről